Terapia indywidualna Konin

Psychoterapia indywidualna to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi.
Sposoby oddziaływań jakie podejmuje psycholog, różnią się w zależności od tego czego dotyczy problem, z którym przychodzi pacjent.

Rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej poprzedza konsultacja. Konsultacja może zakończyć się na udzieleniu pomocy psychologicznej i porady psychologicznej, zaleceniu odbycia wizyty u innego specjalisty, lub podjęciu decyzji o rozpoczęciu psychoterapii.

terapia indywidualna konin

Psychoterapia jest szczególną formą dialogu, w którym z pomocą psychoterapeuty będziesz miał możliwość poznania ukrytych znaczeń swoich objawów i przyczyn trudności. Uczestnicząc w terapii dajesz sobie szansę na uświadomienie sobie istnienia pewnych schematów, które czasami skutecznie utrudniają Ci życie oraz na zastąpienie tych niekonstruktywnych bardziej sprzyjającymi Twojemu dobrostanowi psychicznemu.

Kontakt indywidualny z psychologiem daje możliwość zmiany i pełniejszego korzystania z własnych zasobów. Jedynie podczas psychoterapii istnieje możliwość nawiązania takiej relacji terapeuty z klientem, dzięki której można bezpiecznie badać i leczyć problematyczne obszary.

Na terapię indywidualną zapraszam osoby doświadczające różnego typu trudności: